REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającym pod adresem www.wyoblarz.pl (dalej: „SKLEP”)jest firma WYOBLARZ Paweł Rzepka, ul. Sportowa 1, 62-090 Rokietnica, NIP 777-281-06-42, REGON 634632440 (dalej: „SPRZEDAWCA”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osoby fizycznej (dalej: „KLIENT”), a także osoby prawnej oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. REGULAMIN określa zarówno zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze SKELPU INTERNETOWEGO, zasady składania zamówień poprzez SKLEP INTERNETOWY, jak również wszelkie zasady zawierania umów sprzedaży (z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 4. Definicje:
  1. CENA – oznacza cenę towaru brutto, umieszczoną przy nazwie produktu. Ceny podane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  2. DANE OSOBOWE – dane konsumenta, przetwarzanych w celu realizacji zamówienia przez sprzedawcę.
  3. KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.
  4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.wyoblarz.pl, prowadzony i stanowiący własność sprzedawcy.
  5. KONTO – utworzone po rejestracji indywidualne konto klienta, za pomocą którego dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.
  6. KOSZT DOSTAWY – opłaty za dostawę zamówienia do konsumenta według cennika obowiązującego w sklepie internetowym.
  7. KOSZYK – internetowy formularz udostępniony przez sprzedawcę w sklepie internetowym, za pomocą którego konsument dokonuje zakupu produktów.
  8. PŁATNOŚĆ – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym regulaminie ceny za produkt(y) wraz z kosztami dostawy.
  9. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym.
  10. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – czynności podejmowane przez sprzedawcę w celu dostarczenia zamówienia na adres wskazany przez konsumenta.
  11. REGULAMIN – obowiązujący regulamin sklepu internetowego.
  12. SKLEP INTERNETOWY – umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.wyoblarz.pl i jeżeli stroną umowy jest konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
  13. SPRZEDAWCA – WYOBLARZ Paweł Rzepka, ul. Sportowa 1, 62-090 Rokietnica, NIP 777-281-06-42, REGON 634632440, właściciel sklepu internetowego WYOBLARZ Paweł Rzepka, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży produktów bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sklepu internetowego.
  14. UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
  15. ZAMÓWIENIE – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu koszyka, podczas której klient wyraża wolę kupna wybranych produktów zgodnie z ich opisem oraz ceną.

§ 2  Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. WYOBLARZ Paweł Rzepka zajmuje się produkcją i sprzedażą artykułów metalowych produkcji seryjnej jak i indywidualnej wykorzystywanej w piekarnictwie i cukiernictwie.
 2. WYOBLARZ Paweł Rzepka świadczy również usługi oraz zamówienia indywidualne z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż produktów odbywa się za pomocą sklepu internetowego za pośrednictwem strony www.wyoblarz.pl.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 5. Zawartość stron sklepu internetowego www.wyoblarz.pl stanowi własność WYOBLARZ Paweł Rzepka i jest prawnie chroniona.
 6. Korzystanie ze stron sklepu internetowego www.wyoblarz.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron sklepu internetowego, a w szczególności przez złożeniem zamówienia, klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz Polityką prywatności.
 8. Usługa "newsletter" jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres elektroniczny klienta podany przy rejestracji.
 9. Korzystanie ze stron sklepu internetowego jest bezpłatne.

§ 3 Informacja o towarach

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe.
 2. Nazwy handlowe, zdjęcia produktów, opisy i znaki towarowe, które zostały opublikowane na stronach sklepu internetowego www.wyoblarz.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie ich odbywać się może jedynie za pisemną zgodną sprawcy.
 3. Cena oznacza cenę towaru brutto, umieszczoną przy nazwie produktu. Ceny podane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 4. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
 5. Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami. Przy realizacji zamówienia na adres dostawy poza granice Polski warunki dostawy ustalane są indywidualnie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron sklepu internetowego, a w szczególności przez złożeniem zamówienia, klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityką prywatności.
 3. W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać aktualny adres elektroniczny lub aktualny numer telefonu.
 4. Klinet przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie w sklepie internetowym zamówienia sprzedawca uprawniony jest to przetwarzania danych osobowych klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do skutecznej realizacji zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu,
  2. zaznaczyć ilość zamawianego towaru,
  3. wybrać adres dostawy,
  4. wybrać sposób dostawy zamówienia,
  5. wybrać sposób zapłaty za zamówienie,
  6. potwierdzić zamówienie.
 6. Poprzez kliknięcie „potwierdzenie zamówienia” klient akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem i ceną oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 8. Realizacja zamówienia następuje w dniu wpływu należności za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy na konto bankowe sprzedawcy, które dostępne jest na stronie sklepu internetowego w potwierdzeniu zamówienia.
 9. Termin realizacji zamówienia produktów znajdujących się w magazynie trwa nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej w punkcie poprzednim.
 10. Termin realizacji zamówienia produktów znajdujących się w magazynie w przypadku wybrania opcji dostawy „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje niezwłocznie.

§ 5  Formy płatności i realizacja zamówienia

 1. Zamawiający dokonuje płatności za zamówienie:
  1. przelewem bankowym przed dostarczeniem zamówienia,
  2. przy wybraniu opcji przesyłki „za pobraniem” – przy doręczeniu przesyłki
 2. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w siedzibie firmy WYOBLARZ Paweł Rzepka, ul. Sportowa 1, 62-090 Rokietnica po wcześniejszym poinformowaniu sprzedawcy o tym fakcie i ustaleniu terminu odbioru produktów.
 3. Zamówienia wysyłane poza granice Polski możliwe są tylko i wyłącznie po przelaniu na konto bankowe całej należności za zamówione produkty wraz z kosztami przesyłki.
 4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 16.00.
 5. Za zamówione produkty w sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT.

§ 7  Dostawa towarów

 1. Dostawa towaru następuje na adres podany podczas zamawiania produktów.
 2. Koszty dostawy zamówienia ponosi klient.
 3. Zamówienia mogą być składane w każdy dzień tygodnia przy czym sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej,
  2. Poczty Polskiej
  3. możliwy transport sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków formie pisemnej.

§ 8  Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest konsument, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę - sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Po przesłaniu oświadczenia konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do korespondencji podany w danych sprzedawcy - chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do konsumenta. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi konsument (klient).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

§ 9  Warunki gwarancji (rękojmia)

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną - przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji konsument winien wypełnić protokół reklamacyjny lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji sprzedawcy.
 7. Wadliwy produkt - jeżeli jest to możliwe i celowe - po uzgodnieniu ze sprzedawcą należy odesłać na adres do korespondencji sprzedawcy.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa konsument może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - sprzedawca odeśle produkt konsumentowi na własny koszt.
 14. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

 

§ 10  Polityka Prywatności i pliki „Cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach sklepu internetowego.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 3. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 4. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 rok

 

……………………..

(miejscowość, data)

Do

 

 

 

 

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

 

 

 

 

(imię, nazwisko, adres konsumenta)

 

 

 

 

Reklamacja towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………..… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

*niepotrzebne skreślić